Hồng Đức bản đồ

Tập bản đồ nước Đại Việt, hoàn thành vào năm Hồng Đức thứ 21 (1490), triều Lê Thánh Tông. Gồm bản đồ chung cả nước, bản đồ Trung Đô (kinh thành) và bản đồ 13 thừa tuyên có 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 36 phường, 685 xã, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 30 nguyên, 30 trường. Hiện chỉ còn bản sao chép. Thời Lê – Trịnh, có sửa đổi và bổ sung. Trước đó, năm 1467, Lê Thánh Tông đã ra lệnh các thừa tuyên vẽ bản đồ từng thừa tuyên gửi về Bộ Hộ; năm 1469 hoàn thành tập bản đồ đầu tiên. Tập này đã thất truyền (mất).

(Nguồn: http://yume.vn/luuchuong_gl1957/article/chu-quyen-tren-hai-quan-dao-hoang-sa-va-truong-sa-1.35D582FF.html)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s