Vai trò điện ảnh lịch sử đối với teen ?

Điện ảnh lịch sử Việt Nam đang trên đà phát triển. Trong những năm gần đây, hàng loạt những bộ phim lịch sử ra đời. Thiên Mệnh anh hùng, Tây Sơn hào kiệt,… không ai có thể phủ nhận tính hấp dẫn của phim. Những nhân vật trong sách vở sử Việt, nay qua con…